Najčastejšie otázky:

Potrebujete sa lepšie orientovať v tom, čo znamená peritoneálna dialýza a aký je život s touto metódou liečby? V tejto rubrike možno nájdete odpoveď, kam sme zaradili otázky pacientov, s ktorými sa lekári v ambulanciách najčastejšie stretávajú. Pokiaľ nenájdete odpovede na vaše otázky tu, opýtajte sa odborníka.

Aké vyšetrenie spoľahlivo odhalí prípadné ochorenie obličiek?

Pre včasné odhalenie ochorenia je najdôležitejšia prevencia a pravidelné vyšetrenie obličiek u praktického lekára. Chronické ochorenie obličiek sa dá ľahko rozpoznať. Na jeho odhalenie stačí iba test moču, krvi a kontrola krvného tlaku. Ďalej je možné podstúpiť aj podrobnejšie vyšetrenia, ako je ultrazvuk obličiek a močových ciest, cystoskopia , scintigrafia alebo biopsia obličiek.

Aké sú hlavné výhody peritoneálnej dialýzy pre pacienta?

Peritoneálna dialýza má niekoľko výhod. Jednou z výhod je, že sa pacient lieči doma. Z tohto dôvodu sa často označuje aj ako domáca dialýza. Po zaškolení je pacient schopný vykonávať výmeny dialyzačného roztoku samostatne a lekára navštevuje iba 1x za mesiac, kedy podstupuje laboratórne testy a následne kontrolu. Pri tejto metóde sa nemusí pripravovať cievny prístup, ktorý je nutný pre liečbu hemodialýzou. Veľkou výhodou peritoneálnej dialýzy je zachovanie zvyškovej funkcie obličiek. PD ponúka pacientovi väčšiu voľnosť, sám sa rozhoduje, kedy k výmenám bude dochádzať, môže športovať a cestovať, viesť takmer rovnaký život ako pred ochorením.

Sú s metódou PD spojené nejaké výrazné obmedzenia? Na čo by si mali pacienti dávať pozor?

Každá z liečebných metód so sebou prináša aj isté obmedzenia, výnimkou nie je ani PD. Pacienti musia dodržiavať zvýšenú hygienu, aby nedošlo k zaneseniu infekcie. Aj z tohto dôvodu nie je vhodné kúpať sa v rybníkoch a vo verejných bazénoch, pokiaľ nie je vopred overené čistota vody. Rovnako nie je vhodné navštevovať vírivky a sauny. Naopak kúpanie v mori je povolené. Pacienti s PD by nemali zdvíhať ťažké predmety, posilňovať brušné svalstvo a mali by sa vyhýbať veľkej fyzickej námahe.

Aký je rozdiel medzi ručnou peritoneálnou dialýzou (CAPD) a automatizovanou peritoneálnou dialýzou (APD)?

Ručnú peritoneálnu dialýzu si pacient vykonáva sám, bez pomoci akéhokoľvek prístroja. Celý proces trvá približne 30 minút a vykonáva sa 4x denne. Automatizovaná peritoneálna dialýza sa vykonáva pomocou prístroja nazývaného cycler. Obe metódy môžeme kombinovať, čo prináša ďalšie pohodlie pre pacienta, ktorý si oba spôsoby liečby môže nastaviť podľa svojich aktivít, napr. pri športe alebo cestovaní.

Ako dlho môže byť pacient na PD? Je táto metóda udržateľná celoživotne?

Celoživotne táto metóda liečby udržateľná nie je. Pacient je pripravovaný na transplantáciu hneď po zaradení do dialyzačného programu. Peritoneálna dialýza a hemodialýza slúžia ako „premosťujúce“ metódy vedúce k transplantácii. Optimálna doba na využívanie liečby PD je priemerne 5 rokov, nakoľko kapacita pobrušnice sa časom opotrebuje. Samozrejme existujú aj výnimky, kedy je pacient liečený PD viac ako 5 rokov.

Pre aké skupiny pacientov je peritoneálna dialýza vhodná?

Peritoneálna dialýza je vhodná takmer pre všetkých pacientov, ktorí nie sú k PD kontraidikovaní. U každého pacienta sa vhodnosť liečby posudzuje individuálne. PD sa odporúča ľuďom, ktorí radi športujú, cestujú, sú zvyknutí viesť aktívnejší spôsob života a chcú si udržať doterajšiu kvalitu života. Tento spôsob liečby vyhľadávajú mladí ľudia a stále viac aj staršia generácia. Najdôležitejší je v tejto liečbe postoj pacienta, ktorý sa chce postarať sám o seba a bude dbať na to, aby sa každá výmena vykonala bez akýkoľvek komplikácií v čistom prostredí.

Pre koho naopak liečba PD nie je vhodná?

PD sa neodporúča pacientom, ktorí majú chronické hnačky a zápaly čriev. Liečba sa zvažuje u pacientov s polycystózou, ochorením, kedy sú v obličke prítomné cysty a oblička môže dosahovať veľké rozmery. PD nie je vhodná u ľudí, ktorí absolvovali niekoľko skutočne komplikovaných operácií brucha.

Ako sa správne pacient naučí sám vykonávať domácu dialýzu?

Pacient je na začiatku svojej liečby zaškolený v dialyzačnom stredisku, kde mu zdravotnícky personál vysvetlí princíp fungovania peritoneálnej dialýzy. Dozvie sa, ako robiť výmeny pomocou peritoneálneho roztoku. Naučí sa, ako si odmerať krvný tlak alebo ako rozpoznať príznaky infekcie. Zároveň je poučený v starostlivosti o katéter, o hygiene, užívaní liekov, prípadne o tom, ako riešiť komplikácie. Zároveň sa s pacientom preberú otázky týkajúce sa dodržiavania príjmu tekutín, správneho stravovania alebo cestovania. Kedykoľvek je tiež možnosť obrátiť sa na svojho nefrológa, prípadne požiadať o spoluprácu ADOS.

Ako dlho funguje transplantovaná oblička a aká je úspešnosť operácie?

Úspešnosť operácie je veľmi vysoká. Prvý rok po transplantácii je úspešnosť operácie od žijúcich darcov 95-97% a od darcov s mozgovou smrťou 92-94%. Oblička od žijúceho darcu má životnosť 18-20 rokov, oblička od darcu s mozgovou smrťou iba 9-10 rokov. Z toho vyplýva, že transplantovaná oblička od žijúceho darcu vydrží podstatne viac, preto má pre pacientov, ktorí sú na čakacej listine väčší význam.

Ako dlho je pacient na transplantačnej „čakacej“ listine?

Nedá sa to presne určiť, väčšinou je to individuálne. Oblička od žijúceho darcu sa transplantuje plánovane. Čakacia doba sa odvíja od niekoľkých faktorov. Tými sú samotný darca, krvná skupina, protilátky a pod. Priemerná čakacia doba je 1 a ½ roka. U jednotlivých krvných skupín sa čakacia doba samozrejme líši.

Pokiaľ ste nenašli odpovede na vaše otázky tu, opýtajte sa odborníka: