Poradňa slúži pre pacientov liečených peritoneálnou dialýzou, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a priateľov alebo tých, ktorí sa o tejto metóde chcú dozvedieť viac. Na otázky odpovedá:

MUDr. Juraj Šváč, PhD., primár II. Internej kliniky SZU, FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici

Spýtajte sa.

povinný údaj

Odpovede na vaše otázky:

23.9.2020:

Dobrý deň, otázku píšem za svojho manžela, ktorý s ňou súhlasí, avšak teraz nemá možnosť ju sám položiť. Je dialyzovaný od februára 2020. Napriek odbornej starostlivosti personálu, nie je so samotnou dialýzou stotožnený, doslova má traumu, keď nastane deň dialýzy. Od začiatku dialýzy schudol, stratil skoro 8 kg na váhe, pri jeho výške 182 cm, váži niečo cez 61 kg. Spôsobujú to neustále ťažkosti - máva hnačky, je to aj následkom stresu pred dialýzou. Prosím o informáciu, kde a kde by sme sa mohli informovať a či by bol manžel vhodným kandidátom na domácu dialýzu. Je to pre nás svetielko nádeje do ďalšieho obdobia. Má 64 rokov. Veľmi pekne ďakujem za poskytnutú informáciu.

Ďakujem za dôveru. V prvom rade odporúčam obrátiť sa na lekára dialyzačného strediska, kde je Váš manžel dialyzovaný s otázkou, či by bolo možné zmeniť spôsob náhrady obličkových funkcií z hemodialyzačnej liečby na peritoneálnu dialýzu, prípadne čo tomu bráni. Pred zmenou liečby je určite nutné zistiť príčinu chudnutia a hnačiek, ktoré môžu byť spôsobené stresom, ale je potrebné zamyslieť sa aj nad inými možnosťami. Ak by ste sa chceli poradiť u nás vo FNsP F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici, sme vám k dispozícii. Kontakt na naše centrum nájdete v záložke KONTAKTY. V prípade, že sa rozhodnete problém konzultovať s nami, privítal by som ak by ste na dohovorený termín priniesli aj zdravotnú dokumentáciu. V prípade komplikácií s dopravou je možné nájsť konzultanta čo najbližšie k Vášmu bydlisku.

5.5.2020:

Aké sú hlavné výhody peritoneálnej dialýzy pre pacienta?

Peritoneálna dialýza má niekoľko výhod. Jednou z výhod je, že sa pacient lieči doma. Z tohto dôvodu sa často označuje aj ako domáca dialýza. Po zaškolení je pacient schopný vykonávať výmeny dialyzačného roztoku samostatne a lekára navštevuje iba 1x za mesiac, kedy podstupuje laboratórne testy a následne kontrolu. Pri tejto metóde sa nemusí pripravovať cievny prístup, ktorý je nutný pre liečbu hemodialýzou. Veľkou výhodou peritoneálnej dialýzy je zachovanie zvyškovej funkcie obličiek. PD ponúka pacientovi väčšiu voľnosť, sám sa rozhoduje, kedy k výmenám bude dochádzať, môže športovať a cestovať, viesť takmer rovnaký život ako pred ochorením.

4.5.2020:

Aké vyšetrenie spoľahlivo odhalí prípadné ochorenie obličiek?

Pre včasné odhalenie ochorenia je najdôležitejšia prevencia a pravidelné vyšetrenie obličiek u praktického lekára. Chronické ochorenie obličiek sa dá ľahko rozpoznať. Na jeho odhalenie stačí iba test moču, krvi a kontrola krvného tlaku. Ďalej je možné podstúpiť aj podrobnejšie vyšetrenia, ako je ultrazvuk obličiek a močových ciest, cystoskopia , scintigrafia alebo biopsia obličiek.