Help linka je linka pomoci pre peritoneálne dialyzovaných pacientov, predovšetkým pre pacientov liečených automatizovanou peritoneálnou dialýzou (APD). Je dostupná 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Na linku pomoci je možné zavolať v prípade riešenia alarmových situácií, pacienti sa môžu poradiť, ako postupovať v prípade komplikácií súvisiacich s peritoneálnou dialýzou. Služba je bezplatná a dostupná na celom Slovensku. Kvalita poradenstva je zaručená zdravotníckymi pracovníkmi, ktorí sú pripravení poradiť vám so všetkým, čo súvisí s vašim zdravotným problémom, napr. bolesti brucha, horúčka, zakalený dialyzát alebo technickým problémom, akú sú napríklad problémy s vypúšťaním, komplikácie súvisiace s transfer-setom, dislokovaný alebo upchatý katéter.

Bezplatná linka pomoci na území SR pre pacientov na APD

HomeChoice Pro a HomeChoice Claria

0 800 042 240