Zvýšená hladina cukru v krvi: viete ako okamžite znížiť cukor (aj) s pomocou bežných potravín a na čo si dať pozor?

27.4.2022

Cukrovka alebo diabetes mellitus je ochorenie látkovej výmeny, kedy v tele nedochádza k dostatočnej premene cukrov. Cukrovka patrí medzi veľmi rozšírené choroby v našej spoločnosti a počty ľudí, ktorých sa týka sa neustále zvyšujú. V článku sa dočítate ako znížiť cukor v krvi (aj bez liekov) a aké potraviny pri tomto ochorení preferovať.

Designed by Unsplash

Ako znížiť cukor v krvi

Hladinu cukru v krvi je možné ovplyvňovať životosprávou, stravovaním a zdravým pohybom. V tomto článku sa dočítate ako znížiť cukor v krvi (aj bez liekov) a aké potraviny pri tomto ochorení preferovať. Viac odborných informácií o cukrovke nájdete tu. 

 

Cukor v krvi

Glukóza je jednoduchý cukor, ktorý je hlavným zdrojom energie nášho tela. Cukor získavame z jedla, ktoré jeme, a naša krv ho prenáša do všetkých buniek v tele, aby im dodal energiu na fungovanie.

Metabolizmus glukózy je regulovaný hormonálne, koncentrácia glukózy (cukru) je teda v krvi udržiavaná v konštantnom rozmedzí. 

 

Glykémia je termín používaný pre vyjadrenie koncentrácie glukózy (cukru) v krvi. Vysoká, ale aj príliš nízka hladina cukru v krvi môže byť problémom. K príznakom s problémami s hladinou cukru v krvi patrí napríklad malátnosť, únava, bolesti hlavy alebo nervozita, či búšenie srdca. 

 

Cukor v moči 

Koncentrácia glukózy v moči závisí na hodnote glykémie a na funkcií obličiek. V zásade platí, že za normálnych koncentrácií cukru v krvi sa cukor síce do obličiek dostáva, ale ešte pred odtokom z nich je prakticky všetok vstrebaný naspäť do krvi. 

 

Ak teda nájdeme cukor v moči, môžeme detekovať nejakú abnormalitu. 

 

Ako merať hladinu cukru?

Ako merať cukor v krvi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Designed by Unsplash

Odmerať hladinu cukru v krvi si môžeme aj sami doma, ale hodnoty, ktoré zmeria lekár, budú určite presnejšie.

Lekári používajú inú metódu ako domáce glukomery. Rozdiel je v tom, že doktor meria rannú glykémiu zo žilovej krvi a detailný rozbor je vykonaný priamo v laboratóriu.

Hodnoty môžu byť rozdielne aj kvôli odchýlke merania, ktorú má každý prístroj inú. 

 

Glukometer 

Glukomer alebo glukometer je prístroj, ktorý stanovuje hladinu cukru v krvi. Glukometre prvej generácie sú založené na fotometrickom stanovení množstva peroxidu vodíka, ktorý vzniká oxidáciou glukózy zo vzorky krvi za prítomnosti enzýmu glukozooxidázy a s reagenciami v indikačnom prúžku dáva farebný produkt, ktorého množstvo potom glukometer stanovuje fotometricky.

Glukometre druhej generácie pracujú na princípe priameho merania elektrického prúdu, ktorý vzniká elektrochemickou redukciou peroxidu vodíka, vznikajúceho pri uvedenej reakcii.

 

Ako merať hladinu cukru v krvi doma? 

Meranie glykémie doma je pomerne jednoduchou záležitosťou. K samotnému meraniu sú potrebné okrem glukomeru špeciálne testovacie prúžky a lancety.

 

POZOR: Prúžky musia byť rovnakej značky ako glukomer, pretože každý výrobca má iný rozmer. Niektoré modely sa zasúvajú do glukomeru ešte pred vpichom, iné až po vpichu, spoločne s kvapkou krvi. 

Strava a cukor v krvi

 

Designed by Unsplash

Čo je to lanceta? 

Lanceta je malá ihlička, ktorou sa pichá do prsta, pre získanie kvapky krvy na meranie hladiny cukru v krvi.

Existujú 2 typy lancety a je len na nás, ktorý si zvolíme:

 • jednorázové lancety - bezpečnostné lancety bez pera
 • autolancety - zasúvajú sa do pera

Lancety nemusia byť rovnakej značky ako glukomer, jedinou podmienkou je, aby boli kompatibilné s perom.

 

Postup na meranie hladiny cukru v krvi: 

 1. Umyjeme si ruky mydlom a pod tečúcou vodou. Dezinfekciu v tomto prípade radšej vynecháme, pretože jej zvyšky, by mohli skresliť výsledky merania. Po umytí je dôležité si ruky poriadne vysušiť.
 2. Pripravíme si prúžok do glukomera.
 3. Vezmeme si čistú a dostatočne ostrú ihlu a urobíme ňou vpich. Vpich urobíme do boku bruška prsta, na ktoromkoľvek prste, ktorý nám najviac vyhovuje. 
 4. Ku kvapke krvi priložíme prúžok.
 5. Miesto vpichu ošetríme, aby nám zbytočne nekrvácalo, aj keď sa jedná len o drobné kvapky. 
 6. Výsledok merania je zväčša známy do piatich sekúnd. Presný postup je vždy uvedený v manuáli konkrétneho prístroja.

 

Glukomery, vrátane testovacích prúžkov sú voľne predajné v lekárňach a v predajniach zdravotníckych potrieb.

 

Novinka: Na trhu už možno dostať aj glukomer bez pichania do prsta. Ako funguje meranie bez krvi? Pod kožu sa zavedie senzor, ktorý priebežne monitoruje glykémiu nalačno aj glykémiu po jedle. Po priložení čítačky sa zobrazia priebežné hodnoty cukru v krvi.

 

Inšpirácia: Vedeli ste, že správne nastavené životné poistenie by malo poisťovať najmä kritické choroby a trvalé následky a až potom čokoľvek ostatné?

 

Aké sú optimálne hodnoty cukru v krvi? 

Optimálne hodnoty cukru v krvi sa odvíjajú od viacerých faktorov. Predovšetkým však od toho, či bol odber robený nalačno alebo po jedle.

Glykémia nalačno nám ukazuje hodnoty cukru v krvi po ôsmych hodinách bez príjmu potravy. U zdravých ľudí by sa tieto hodnoty mali pohybovať v rozmedzí 3,3 až 5,6 mmol/l.

Náhodná glykémia je len orientačná hodnota, pretože sa meria počas dňa a je nutné prihliadať na možný príjem potravy.

Pre správnosť nameraných hodnôt je nutné dodržať minimálne dvojhodinový odstup od konzumácie potravín pred meraním. U zdravých ľudí, by takto namerané hodnoty mali byť nižšie ako 7,6 mmol/l.

Vzhľadom na možné odchýlky prístrojov a stravu je dôležité monitorovať cukor v krvi priebežne. Novšie glukomery už majú dokonca pamäť minulých hodnôt, avšak vždy je lepšie si hodnoty zapisovať aj ručne. To, ako často by sme mali hladinu cukru v krvi merať určuje ošetrujúci lekár. 

 

TABUĽKA NA ZAPISOVANIE PRE HODNOTY CUKRU V KRVI

 

Hodnoty cukru v krvi 

Problémom nie sú len príliš vysoké hodnoty cukru v krvi ale aj príliš nízke hodnoty. Dôležité je dať si pozor aj na hypoglykémiu. 

Prediabetes

Prediabetes je stav, kedy je hladina glukózy v krvi zvýšená nad normál (5,6 až 7,0 mmol/l), ale ešte nedosahuje hodnôt cukrovky. Aj prediabetes máva závažné dôsledky typické pre cukrovku, len o niečo miernejšie. Jedná sa o:

 • poškodenie ciev
 • poškodenie obličiek
 • poškodenie nervov
 • zvýšené riziko srdcovo-cievnych a nádorových ochorení
 • neliečenie vedie k cukrovke 

Hypoglykémia

Hypoglykémia je stav príliš nízkej hladiny cukru v krvi. U zdravých ľudí a diabetikov sa tieto hodnoty mierne odlišujú.

U zdravých ľudí možno o hypoglykémii hovoriť pri znížení hladiny cukru v krvi pod dolnú hranicu normy 3,3 mmol/l. Pri diabetikoch hovoríme o hypoglykémií, už keď je hodnota cukru v krvi nižšia než 3,9 mmol/l.

Hypoglykémia sa môže vyskytnúť hlavne u ľudí chorých na cukrovku 1. typu, ale aj u diabetikov 2. typu na inzulíne a liečených antidiabetikami.

Hypoglykémiu môže sprevádzať:

 • ospalosť
 • zmätenosť
 • potenie
 • tras
 • hlad
 • úzkosť
 • závrate
 • poruchy koncentrácie
 • vo veľmi závažných prípadoch strata vedomia až hypoglykemická kóma

Hyperglykémia 

Hyperglykémia je stav zvýšenej koncetrácie cukru v krvi.

Krátkodobé zvýšenie koncentrácie cukru v krvi pre zdravých ľudí zväčša nie je problém, avšak dlhodobé zvýšenie môže viesť k vážnym stavom.

Zvýšenie hladiny cukru v krvi nalačno u zdravého človeka nad 5,6 mmol/l alebo po jedle nad 7,6 mmol/l sa nazýva hyperglykémia. Hyperglykémia je základným prejavom cukrovky. 

Medzi prejavy hyperglykémie patrí:

 • veľký smäd
 • časté močenie 
 • pocit väčšieho hladu
 • rozostrené videnie 
 • kŕče v dolných končatinách
 • pocit na zvracanie až zvracanie
 • bolesti brucha
 • rýchle a plytké dýchanie (Kussmaulovo dýchanie)
 • letargia, spavosť, bezvedomie

V dlhodobom horizonte môže neliečená cukrovka viesť k poškodeniu nervov, orgánov, vysokému krvnému tlaku a mnohým ďalším zdravotným ťažkostiam či problémom.

TIP: Poznáte byliny a prírodné prostriedky, ktoré môžu pomáhať pri vysokom krvnom tlaku? 


 

Tabuľka hodnôt cukru

 

Ako znížiť cukor v krvi u diabetika? 

Ako znížiť cukor v krvi športovaním

 

 

Designed by Unsplash

Kľúčom k zníženiu cukru v krvi u diabetikov je predovšetkým pravidelnosť a konzistentnosť.

V prvom rade je potrebné zmeniť životný štýl, ktorý má najväčší vplyv na hladinu cukru v krvi. 

 

Ako okamžite znížiť hladinu cukru v krvi? 

Okamžité zníženie hladiny cukru v krvi nie je také účinné ako dlhodobé opatrenia. Ak však budeme potrebovať prvú pomoc pri vysokom cukre, mali by sme vedieť ako ho rýchlo znížiť.

Schladiť sa

Jednou z možností, ako rýchlo znížiť hladinu cukru v krvi je studená sprcha alebo kúpeľ. Vystavenie sa chladu spôsobí, že glukóza v krvi sa rýchlejšie spáli alebo sa uloží do svalov. 

Šport

Intenzívny šport je taktiež skvelý na urýchlenie spálenia nadbytočného cukru. Pri cvičení telo začne využívať cukor nad rámec bežnej spotreby. Môžeme si teda zašprintovať alebo zabicyklovať s vyššou záťažou.  

 

TIP: Môže CBD pomôcť pri liečbe cukrovky?

 

Ako znižovať hladinu cukru v krvi dlhodobo, zmenou životného štýlu?

Zmena životného štýlu spočíva najmä v strave, pohybe aj spánku. Pozrime sa teda na tieto faktory bližšie. 

Zdravý spánok

Cukrovka sa môže negatívne podpísať na spánku. Nedostatok spánku a diabetes sú úzko prepojené. Diabetes sa môže prejaviť poruchami spánku a dlhodobý deficit spánku zhoršuje prejavy ochorenia.

Keďže pri tomto ochorení je veľmi dôležité pravidelne dodržiavať nastavený režim, nedostatok spánku môže narušiť telesnú rovnováhu. Ľudia s dlhodobým deficitom spánku majú výrazne zhoršený priebeh tohto ochorenia a náročnejšie sa im s ním bojuje, preto je dôležité dopriavať si pravidelných 8 hodín spánku.

Tip: Viete čo spôsobuje nespavosť a ako liečiť problémy so spánkom?

Dostatok pohybu

Pri športe svaly pracujú a spotrebúvajú viac energie ako vo fáze pokoja. Pri zvýšenej spotrebe energie sa spáli viac glukózy a zníži sa hladina cukru v krvi.

Dostatočný pohyb navyše pôsobí aj proti inzulínovej rezistencii. Pohyb je dôležitý nielen pri vysokej hladine cukru v krvi, ale uľahčuje tiež chudnutie.

TIP: Poznáte výhody cvičenia na domácich rebrinách a možnosti ako precvičiť celé telo v pohodlí domova?

Dodržujme pitný režim 

Pri cukrovke nezáleží len na tom, čo jeme ale aj na tom čo a koľko pijeme. V prvom rade je dôležité, aby sme pitný režim nezanedbávali. Doprajte svojmu telu dostatočné množstvo tekutín.

Snažme sa však vyhýbať nápojom s vysokým obsahom cukru, ako sú malinovky a energetické nápoje ale veľa cukru obsahuje aj alkohol a ovocné šťavy. Vhodné sú nesladené čaje (ideálne čierny a zelený), minerálne vody ale predovšetkým čistá voda.

Poznámka: Denne by sme mali vypiť dva až tri litre vody. 

Vyhýbajme sa stresu

Stres taktiež negatívne vplýva na hladiny cukru v krvi. Pod stresom telo produkuje stresový hormón kortizol. V kombinácii s inými hormónmi ako glukagón spôsobuje zvýšenie hladiny cukru v krvi.

Takže čím sme uvoľnenejší, tým pozitívnejšie to ovplyvní hladinu cukru v krvi.

Aby sme znížili hladinu stresu v našom tele, môžu nám okrem športu pomôcť aj relaxačné techniky. Nemusí sa jednať len o jogu a meditáciu, ktoré samozrejme sú veľmi užitočné, môžeme však začať aj jednoduchými dýchacími cvičeniami.

Ďalšími možnosťami sú relaxačné masáže, aromaterapia alebo muzikoterapia. 

Dostatok zinku a chrómu

Dostatok zinku a chrómu hrá tiež dôležitú úlohu pri hodnotách cukru v krvi. Stopový prvok chróm má obzvlášť veľký vplyv na zníženie cukru v krvi.

Okrem výživových doplnkov ho nájdeme aj v celozrnnom chlebe alebo v šošovici.

Zinok taktiež ovplyvňuje reguláciu hladiny cukru v krvi. Nájsť ho môžeme v pšeničných otrubách, ovsených vločkách či v slnečnicových semenách.

Potraviny na zníženie cukru v krvi

 

Designed by Unsplash

Telesná hmotnosť 

Na hladinu cukru v krvi má vplyv aj telesná hmotnosť. Nadváha totižto výrazne prispieva k rozvoju cukrovky druhého typu. V takom prípade je zo zdravotných dôvodov vhodné znížiť hmotnosť.

INŠPIRÁCIA na chudnutie: Viete ako chudnuť hravo a efektívne? 

Vhodná strava 

Zdravá strava úzko súvisí nielen s našou telesnou hmotnosťou ale predovšetkým s hladinami cukru v krvi. Voľba vhodnej stravy vie výrazne pomôcť v boji s týmto ochorením. 

 

Ako sa stravovať pri cukrovke? 

Správna diéta pri cukrovke je veľmi dôležitá a každý pacient by ju mal poctivo dodržiavať.

Po akých potravinách pri cukrovke siahnuť a prečo? 

Ako sa stravovať pri cukrovke a ako znižovať cukor v krvi

 

Designed by Unsplash

Zníženie príjmu sacharidov

Pre zníženie sacharidov v strave sú vhodné nízkosacharidové diéty bohaté na proteíny. Sacharidy, však nemôžeme vylúčiť zo stravy úplne. Vyberajme radšej tie s nízkym glykemickým indexom, ktoré cukor nezvyšujú rapídne, ako napríklad quinoa, sladké zemiaky alebo listová zelenina.

 

Pozor na bielkovinové a nízkobielkovinové diéty pri dialýze či pri poškodených obličkách - v takom prípade sa vždy poraďte ohľadom vhodnej diéty na mieru so svojim doktorom.

 

Dôležité je tiež uprednostňovať zložené sacharidy pred tými jednoduchými. Zložené sacharidy môžeme nájsť v celozrnných potravinách, celozrnnom pečive, cereáliách, zelenine alebo v niektorých druhoch ovocia.

 

Poznámka: Glykemický index označujeme GI. Práve GI určuje, aký dopad budú mať sacharidy z potravy na hladinu cukru v krvi. Potraviny s nízkym GI zvyšujú glykémiu pozvolnejšie ako potraviny s vysokým GI. 

 

Zvýšenie príjmu vlákniny

Pre diabetikov je vhodné, zvýšiť príjem vlákniny v strave. Urobiť tak môžete napríklad zvýšeným príjmom ovsených vločiek. 

 

Prírodné prostriedky a rastliny na znižovanie cukru v krvi 

Znížiť cukor v krvi nám môžu pomôcť aj niektoré bylinné preparáty. Ako doplnková liečba môžu poslúžiť výživové doplnky s obsahom zeleného čaju, chrómu, škorice, ženšenu, aloe vera alebo senovky gréckej.

TIP: Prírodné produkty a kúra, ktorá môže pomáhať pri liečbe cukrovky (typu 2).

 

Potraviny pre diabetikov

Niektoré potraviny na základe vedeckých výskumov preukazujú pozitívne výsledky pri znižovaní hladiny cukru v krvi. Medzi najlepšie potraviny pri cukrovke patria:  

 

Orechy

Orechy obsahujú nenasýtené tuky a väčšinou aj omega-3 mastné kyseliny spolu s vysokým obsahom bielkovín a vlákniny.

Jedlo na zníženie cukru v krvi

Designed by Unsplash

Zistilo sa, že pokiaľ sú orechy zjedené spolu s jedlom bohatým na sacharidy, tak majú schopnosť potlačiť náhle zvýšenie glykémie vďaka spomaleniu absorpcie sacharidov.

Pravidelná konzumácia týchto orechov sa spája so znížením vysokej hladiny glykémie nalačno a zlepšením hodnôt glykémie pri teste HbA1c (test glykovaného hemoglobínu):

 • mandle
 • para orechy
 • kešu
 • gaštany
 • kokosové orechy
 • lieskové orechy
 • pekanové orechy
 • makadamové orechy
 • vlašské orechy
 • píniové orechy 
 • pistácie

 

Strukoviny 

Pri vysokej glykémii alebo cukrovke, by sme mali prijať zvýšený podiel vlákniny v strave. Vysoký obsah vlákniny nájdeme v strukovinách, navyše na rozdiel od iných druhov sacharidov, nezvyšujú hladinu cukru v krvi.

Konzumácia 1 šálky strukovín denne môže po troch mesiacoch zlepšiť glykémiu. Siahnuť môžeme po fazuli, šošovici alebo cíceri. 

 

Chia semienka 

Vďaka tomu, že chia semienka sú bohaté na viskóznu vlákninu, spomaľujú absorpciu glukózy do krvi a tým bránia prudkým výkyvom hladiny cukru v krvi po jedle.

 

Zaujímavosť: Podľa legiend už starí Aztéci a Mayovia používali semená chia ako zdroj energie.

 

Čučoriedky 

Čučoriedky na zníženie hladiny cukru v krvi

Designed by Unsplash

Najvhodnejším druhom ovocia pre diabetikov sú práve čučoriedky. Čučoriedky majú skvelé antioxidačné účinky, ktoré pomáhajú pri zlepšení inzulínovej citlivosti. Tieto antioxidačné účinky súvisia s  vysokým podielom antokyánov.

Zvýšená konzumácia ovocia a zeleniny s vysokým obsahom antokyánov, ako sú práve čučoriedky môže podľa výskumov znížiť riziko vzniku cukrovky 2. typu, zlepšiť inzulínovú citlivosť, znížiť zápalové procesy a pomôcť pri liečbe patologických ochorení súvisiacich s cukrovkou 2. typu.

 

Quinoa

Mrlík čilský alebo quinoa je potravina, ktorá okrem iných benefitov poslúži aj diabetikom. Quinoa je od väčšiny obilnín bohatšia na bielkoviny, antioxidanty minerály, vlákninu a dokáže znížiť vysokú hladinu glukózy v krvi až o 10%. 

 

Jablčný ocot

Jablčný ocot pomôže znížiť hladinu glukózy v krvi, aj pri inzulínovej rezistencii. Jablčný ocot má podobné účinky ako metformin a pomáha zvýšiť inzulínovú citlivosť. 

 

Listová zelenina 

Výhodou listovej zeleniny je nízky obsah sacharidov. Navyše je skvelým zdrojom vitamínu C a zeaxantínu.

Vitamín C pomáha proti zápalom v organizme, ktoré sú bežné pri obezite alebo cukrovke 2. typu a dokáže optimalizovať hladinu glukózy v krvi.

Zeaxantín je skvelý antioxidant, ktorý pomáha chrániť zrak pred vznikom diabetickej retinopatie. 

 

Poznámka: Retinopatia je ochorenie zraku, ktorého názov sa odvodzuje od slova retina, čo znamená sietnica. Dochádza pri ňom k poškodeniu ciev zásobujúcich sietnicu kyslíkom a živinami. 

 

Ľanové semienka 

Ľanové semienka sú jedným z najlepších zdrojov kyseliny alfa-linolenovej. Bolo zistené, že jedenie 50g ľanových semien po dobu 4 týždňov znížilo postprandiálnu glykémiu o 27%.

 

Poznámka: Postprandiálna glykémia vyjadruje hodnotu cukru v krvi po jedle. Vypovedá o tom, ako sa organizmus diabetika vyrovnal s príjmom jedla.

 

Celozrnné výrobky 

Múčne výrobky z bielej múky sú ochudobnené o dôležité živiny, medzi ktoré patria vláknina, minerály, magnézium, zinok, vitamín B, a mnohé ďalšie zdraviu prospešné živiny. Práve preto, by sme mali uprednostňovať tie celozrnné.

Vláknina je práve tá zložka, ktorá má veľký vplyv na to, ako rýchlo sa sacharidy absorbujú do krvi.

 

Cesnak

Hypoglykemické účinky cesnaku u ľudí s cukrovkou 2. typu boli preukázané v niekoľkých štúdiách. Navyše cesnak obsahuje vitamín B-6, ktorý pomáha regulovať hladinu cukru v krvi. Cesnak je možné, preto využiť ako skvelú pomôcku pri liečbe cukrovky 2. typu a príbuzných ochoreniach.

Zaujímavosť: Cesnak je jednou z najstarších pestovaných plodín. Podával sa už dokonca staviteľom pyramíd a verilo sa, že im dodá silu k lepšiemu výkonu.

 

Višne 

Višne, podobne ako čučoriedky, obsahujú vysoký podiel antokyánov, ktoré pozitívne vplývajú na zlepšenie inzulínovej citlivosti. Vyššia produkcia inzulínu môže diabetikom s poškodenými beta bunkami pankreasu pomôcť pri regulácii vysokej hladiny cukru v krvi.

Tieto účinné flavonoidy sa nachádzajú aj v ďalších typoch ovocia, ako napríklad červené hrozno, jahody a už spomínané čučoriedky.

Jahody na zníženie cukru v krvi

Designed by Unsplash

Kakao

Kakao obsahuje mnohé dôležité látky, vitamíny, mononenasýtené tuky ale aj vlákninu. Produkty, ktoré obsahujú vysoký podiel kakaových bôbov bez pridaného cukru alebo sladidiel môžu pomôcť pri vysokej glykémií.

Čokoláda však musí byť skutočne tmavá s vysokým obsahom kakaa. Doporučená dávka čistého kakaa je približne 40g alebo 50g vo forme tmavej čokolády. 

 

Kurkuma 

Kurkumín (aktívna zložka kurkumy) obsahuje protizápalové látky, a jeho konzumácia je spájaná so znižovaním zápalových stavov, ktoré vznikajú pri cukrovke a mnohých iných ochoreniach.

Medzi ďalšie výhody kurkumínu (silný antioxidant nachádzajúci sa výlučne v plodine kurkuma) patria nepochybne jeho účinky na hladinu glukózy v krvi nalačno a inzulínovú citlivosť.

 

Škorica

Škorica má taktiež silné antioxidačné účinky pre diabetikov, ktoré môžu pomôcť nielen pri hyperglykémií ale aj pri inzulínovej necitlivosti. Rozumná dávka škorice je približne 1 čajová lyžička denne. 

 

Paradajky a cukrovka

Veľmi obľúbeným ovocím (často považovaným za zeleninu) sú paradajky. Pri cukrovke sú vhodné pre ich pozitívne účinky:

 • normalizácia hladinu cukru v krvi
 • podpora trávenia a obsah vlákniny
 • obsah vitamínov, ako napríklad vitamín C, vitamíny skupiny B6, minerály a stopové prvky

 

Cukrovka a kyslá kapusta

To, že kyslá kapusta znižuje cukor v krvi bohužiaľ nie je pravda. Kyslá chuť kapusty nevylučuje prítomnosť cukru.

Je pravda, že po konzumácií kyslej kapusty, či citrónovej šťavy glukomer ukáže nižšiu hodnotu, dôvodom však je len to, že v kyslom prostredí túto hodnotu glukomer odmeria skreslene. 

 

Záver

Cukrovka je vážna choroba, ktorá by nemala ostať neliečená. O strave aj životnom štýle, by ste sa mali poradiť predovšetkým so svojim lekárom.

Aj so zvýšenou glykémiou alebo cukrovkou môžeme viesť plnohodnotný a spokojný život. Nesmieme, však podceniť dlhodobé a nevyhnutné zmeny životného štýlu, ktoré so sebou toto ochorenie prináša.

Natália Várošová, PoctiveSEO.sk

Ďalšie články:

Dialýza je nevyhnutným spoločníkom života mnohých ľudí trpiacich chronickým zlyhaním obličiek. Aj keď to môže byť náročné, nie je to dôvod na to, aby ste sa vzdali aktívneho a plnohodnotného života. Naopak je to výzva motivovať sa a prehĺbiť starostlivosť o svoje zdravie ešte viac. Ako?

Dialýza – slovo, ktoré u mnohých vyvoláva obavy a neistotu. Je to procedúra, ktorej hlavným účelom je nahradiť funkciu obličiek, keď už nezvládajú svoju úlohu. Dialýza je však viac ako len liečba. Je to životný štýl, ktorý si vyžaduje značné prispôsobenie sa pacienta a jeho blízkych.

Aktívny a zdravý životný štýl je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života ľudí s cukrovkou. Ale vedeli ste, že zdravie vašich zubov a ústnej dutiny je rovnako dôležité udržiavať pod kontrolou ako hladiny cukru v krvi? Ústna hygiena môže mať priamy vplyv na váš diabetes a naopak, diabetes môže zhoršiť stav vašej ústnej dutiny - od zápalu ďasien až po zubný kaz.

Výlety na očarujúce miesta na Slovensku alebo v zahraničí pri dialýze obličiek nemusia byť problémom. Ak sa teda chcete pozrieť na nejaké zatiaľ vám neznáme destinácie, alebo cestovanie patrí medzi záujmy, ktoré vám prinášajú potešenie, nie je potrebné sa v cestovaní obmedzovať. Vyžaduje si to však trochu plánovania.

Kľúčom k zníženiu krvného tlaku je predovšetkým zmena životného štýlu. Medzi dôležité zmeny patrí, zanechanie fajčenia, zníženie konzumácie alkoholu, zvýšenie telesnej aktivity atď. Prečítajte si viac.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku Bércovho vredu patrí chronická žilová insuficiencia (nedostatočnosť, slabosť a zlyhanie činnosti žíl) ako dôsledok posttrombotického syndrómu (stav po trombóze - vzniku zrazenín žíl)

Ako môže domáca dialýza ovlyvniť sexualitu, partnerský vzťah a intimitu?

Transplantácia obličky je najideálnejší spôsob liečby terminálneho zlyhania obličiek. Dáva šancu pacientovi na plnohodnotnejší a dlhší život. Čo transplantácia obličky obnáša, na čo sa pripraviť, aký je priebeh a benefit transplantácie?

Viete čo je hemodialýza, aké má riziká, výhody, nevýhody, čo všetko obnáša a čo vás v jej priebehu čaká?

Aby ste mohli poskytovať kvalitnú podporu a starostlivosť pre svojho blízkeho na domácej dialýze, je potrebné snažiť sa porozumieť problematike, naučiť sa všetko dôležité a zároveň myslieť aj na seba.

Dna je zápalové ochorenie prejavujúce sa hyperurikémiou (zvýšená hladina kyseliny močovej) a akútnou artritídou epizodického charakteru, ktorá môže zájsť až do chronicity. Klasická manifestácia dny veľmi často spočíva na zásadách životosprávy.

Krvný tlak je základný parameter, ktorý zabezpečuje optimálne fungovanie celého krvného systému, aby sa transport kyslíka, živín a regulačných faktorov, dostal k bunkám do celého tela.

Cukrovka (Diabetes mellitus) patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia. Vzniká poruchou tvorby alebo nedostatkom hormónu, nazývaného inzulín. V začiatkoch ochorenia zvyknú byť príznaky menej výrazné.

Poznáte spôsoby ako môžeme spozorovať príznaky problémov s obličkami a najideálnejšie ako im predchádzať?

Pán Viliam (59) žil bežným aktívnym životom. Pracoval v automobilovom priemysle, venoval sa svojej rodine a svojim záľubám, pokiaľ mu pred 15 rokmi pri bežnej lekárskej kontrole nezistili prítomnosť cukru v krvi, zvýšené hodnoty cholesterolu a vysoký krvný tlak. Potvrdilo sa začínajúce štádium ochorenia obličiek. Teraz pán Viliam využíva domácu dialýzu, vďaka ktorej je jeho život takmer rovnako kvalitný, ako keď bol zdravý.

Pán Ladislav chodí do práce a teší sa zo života. Dialýzu už ani nevníma.

Představte si, že na lékaře nebudete čekat v čekárně, ale doma. A prohlídka či menší lékařský úkon neproběhne v ordinaci, ale také u vás doma, a to aniž by k vám lékař přijel. Navíc při vážnějším onemocnění nebudete muset i několikrát týdně do nemocnice na kontrolu, ale budete pod neustálým on-line dohledem třeba díky aplikaci v mobilním telefonu.