Transplantácia obličky: ako sa pripraviť, čo treba vedieť, úspešnosť a riziká

24.10.2022

Transplantácia obličky je najideálnejší spôsob liečby terminálneho zlyhania obličiek. Dáva šancu pacientovi na plnohodnotnejší a dlhší život. Čo transplantácia obličky obnáša, na čo sa pripraviť, aký je priebeh a benefit transplantácie?

Čo obnáša transplantácia obličky?

Transplantácia obličky je najideálnejší spôsob liečby terminálneho zlyhania obličiek. Dáva šancu pacientovi na plnohodnotnejší a dlhší život.

Na Slovensku bolo v roku 2021 uskutočnených 115 transplantácii obličky (transplantačná aktivita bola limitovaná pre pandémiu Covid -19). Aktuálne – za  prvý polrok 2022 bolo vykonaných  77 obličkových transplantácií.

Patríte medzi nich aj vy alebo niekto z vašich blízkych? 

Prečítajte si, čo transplantácia obnáša, na čo sa pripraviť, aký je priebeh  a benefit transplantácie.

Čo je transplantácia obličky?

Transplantácia obličky je chirurgický zákrok, počas ktorého je do tela pacienta vložená zdravá oblička od darcu. Pokiaľ je transplantácia úspešná, nová oblička bude fungovať  takmer rovnako ako pracovali vlastné obličky, keď boli zdravé.

Jedná sa teda o jedinečný liečebný postup určený pre pacientov, ktorí potrebujú dialýzu.

Kto môže byť transplantovaný?

 • v  princípe každý pacient, ktorý má chronické obličkové ochorenie v pokročilom štádiu, ktorý je schopný operačného výkonu a následného dlhodobého užívania  imunosupresívnej liečby (t.j. liekov na tlmenie imunity),
 • pacient, ktorý nemá absolútne kontraindikácie (napr. prebiehajúce nádorové alebo infekčné ochorenia, neriešiteľné srdcové, pľúcne alebo pečeňové poškodenie),
 • pacient, ktorý nie je závislý na alkohole alebo drogách,
 • pacient, ktorý je spolupracujúci a s výkonom súhlasí.

Pred transplantáciou obličky - na čo sa pripraviť a ako?

Aby mala transplantácia čo najvyššiu šancu na úspech, pacient by  mal byť pred samotným operačným výkonom  v čo najlepšej kondícii.

Z tohto dôvodu  musí podstúpiť viaceré vyšetrenia, ktoré preveria, v akom stave je srdcovo-cievny systém, tráviaci a dýchací trakt, či sú v poriadku odvodné močové cesty,  alebo či nie je v tele skrytá infekcia. Pokiaľ sa nájde nejaké ochorenie, musí byť najskôr úspešne zvládnuté.

Nesmieme zabudnúť ani na psychickú prípravu na transplantáciu.

Pacienti sa pochopiteľne boja neznámeho. Preto je nevyhnutné, aby pacient a podľa možnosti aj jeho rodina, absolvovali  konzultácie s lekárom-špecialistom  (nefrológ, transplantológ) o priebehu prípravy, úspešnosti,výhodách, ale aj rizikách,  ktoré samotná transplantácia môže priniesť.

Keď  pacient splní všetky podmienky,  je zaradený do čakacej listiny na transplantáciu obličky v Národnej transplantačnej organizácii v Bratislave.

Darca a darovanie obličky

Darovanie obličky

Pred transplantáciou je samozrejme nutné nájsť vhodného darcu. Darcova oblička musí byť zdravá a príjemcovi geneticky podobná (t.j. kompatibilná).

Najčastejšie je to človek s tzv. mozgovou smrťou. Mozgová smrť je  nezvratný stav, kedy vyhasli všetky funkcie celého mozgu,  zatiaľ čo vnútorné orgány zostali ešte nepoškodené. Odobratie orgánov na darcovstvo sa realizuje za prísne stanovených podmienok.  Metódy a kritériá pre určenie mozgovej smrti sú stanovené aj  legislatívne.

Keďže dokážeme plnohodnotne žiť aj s jednou obličkou, je možná aj transplantácia  od živého darcu.

Darcami obličky bývajú príbuzní alebo tzv. emočne blízke osoby so zdravými obličkami. Z tohto dôvodu  žijúci darca musí byť dôkladne vyšetrený. Príbuzenská transplantácia  sa môže vykonať aj tzv. preemptívne – t.j. ešte pred začatím dialyzačnej liečby.

Podmienkou darcovstva orgánov je dobrovoľnosť. V žiadnom prípade nie je možné „poskytnúť“  niekomu  obličku za peniaze (jednalo by sa o trestný čin).

Ako dlho sa  čaká na transplantáciu obličky?

U každého pacienta je čakacia doba na transplantáciu obličky iná. Čakacia listina nie je automaticky idúci poradovník.

Hlavným cieľom čakacej listiny je vybrať pacienta s najlepšou  pravdepodobnosťou  dlhodobého prežitia transplantovaného orgánu.

Medzi hlavné kritériá pri posudzovaní vhodnosti  patrí zhoda v krvných skupinách a v tzv.HLA antigénoch. Konkrétny výber robí počítač, ktorý pracuje na základe algoritmu podľa stanovených odborných kritérií. 

Čakanie na transplantovanie obličky

Čo čakať po transplantácii?

Operačný výkon je náročný. Samotná operácia trvá 2-4 hodiny. Aj pooperačná starostlivosť sa riadi prísnymi pravidlami. Vo väčšine prípadov transplantovaná oblička začína pracovať bezprostredne po operácii.

Ak to tak nie je, do nástupu jej funkcie sa prechodne vykonávajú dialýzy.

Liečba po transplantácii zahŕňa podávanie liekov na tlmenie imunity, tíšenie pooperačnej bolesti, podporu výživy, či prevencie infekcie a trombózy.

Riziká transplantácie obličiek

Aj keď transplantácia obličky môže výrazne zlepšiť kvalitu života, nesie so sebou aj určité riziká.

Najväčším rizikom transplantácie je, že  telo nemusí obličku prijať a stále bude transplantovaný orgán vnímať ako cudzorodé teleso.

Aby sa tak nestalo, pacient musí byť stále sledovaný transplantačným  centrom, ktorý monitoruje „ správanie“  jeho obličky,  aby zachytil prípadné známky odvrhnutia obličky, tzv. rejekciu a podľa potreby upravil  imunosupresívnu  liečbu.

Úspešnosť transplantácie obličiek

Úspešnosť transplantovania obličiek

To, čo pacientov často zaujíma, je úspešnosť transplantácie obličiek. Na základe štatistických údajov je možné povedať, že úspešnosť transplantácie je na Slovensku aj v Česku vysoká.

Úspešnosť sa odvíja od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí:

 • príprava jedinca na transplantáciu,
 • identifikácia darcu,
 • priebeh samotnej transplantácie,
 • typ a rozsash imunosupresívnej liečby,
 • spôsoby riešenia vzniknutých komplikácií,
 • spolupráca pacienta.

Benefity transplantácie obličiek

Aj keď je proces transplantácie pomerne náročný, úspešná transplantácia prináša do života mnoho výhod.

Vďaka nej sa zvyšuje šanca na dlhší a kvalitnejší život.Pacient nemá obmedzenia v podobe dialýzy alebo  prísnej úpravy jedálnička. Transplantácia  má aj ekonomický benefit, pretože náklady na liečbu  transplantovaného pacienta sú nižšie, ako keby bol dialyzovaný.

Transplantácia obličiek na Slovensku a v Česku

Okrem obličiek sa  transplantujú aj iné orgány, ktoré môžu chorým zachrániť život,najčastejšie pľúca, srdce, či pečeň.

Na Slovensku existujú  organizácie , ktoré sa zaoberajú transplantáciou, darcovstvom a príslušnou legislatívou. Patrí medzi ne:

 • Slovenská transplantologická spoločnosť,
 • Národná transplantačná organizácia,
 • Spoločnosť dialyzovaných a transplantovaných.

Prebehlo viacero kampaní na podporu odberového a transplantačného programu, napr.  Kampaň Sedem životov, Dar života, ktoré sa pravidelne snažia informovať verejnosť o možnostiach transplantácie a zvyšovať všeobecné povedomie pacientov, ako aj prípadných darcov.

Ďalšie články:

Dialýza je nevyhnutným spoločníkom života mnohých ľudí trpiacich chronickým zlyhaním obličiek. Aj keď to môže byť náročné, nie je to dôvod na to, aby ste sa vzdali aktívneho a plnohodnotného života. Naopak je to výzva motivovať sa a prehĺbiť starostlivosť o svoje zdravie ešte viac. Ako?

Dialýza – slovo, ktoré u mnohých vyvoláva obavy a neistotu. Je to procedúra, ktorej hlavným účelom je nahradiť funkciu obličiek, keď už nezvládajú svoju úlohu. Dialýza je však viac ako len liečba. Je to životný štýl, ktorý si vyžaduje značné prispôsobenie sa pacienta a jeho blízkych.

Aktívny a zdravý životný štýl je neoddeliteľnou súčasťou každodenného života ľudí s cukrovkou. Ale vedeli ste, že zdravie vašich zubov a ústnej dutiny je rovnako dôležité udržiavať pod kontrolou ako hladiny cukru v krvi? Ústna hygiena môže mať priamy vplyv na váš diabetes a naopak, diabetes môže zhoršiť stav vašej ústnej dutiny - od zápalu ďasien až po zubný kaz.

Výlety na očarujúce miesta na Slovensku alebo v zahraničí pri dialýze obličiek nemusia byť problémom. Ak sa teda chcete pozrieť na nejaké zatiaľ vám neznáme destinácie, alebo cestovanie patrí medzi záujmy, ktoré vám prinášajú potešenie, nie je potrebné sa v cestovaní obmedzovať. Vyžaduje si to však trochu plánovania.

Kľúčom k zníženiu krvného tlaku je predovšetkým zmena životného štýlu. Medzi dôležité zmeny patrí, zanechanie fajčenia, zníženie konzumácie alkoholu, zvýšenie telesnej aktivity atď. Prečítajte si viac.

Medzi najčastejšie príčiny vzniku Bércovho vredu patrí chronická žilová insuficiencia (nedostatočnosť, slabosť a zlyhanie činnosti žíl) ako dôsledok posttrombotického syndrómu (stav po trombóze - vzniku zrazenín žíl)

Ako môže domáca dialýza ovlyvniť sexualitu, partnerský vzťah a intimitu?

Viete čo je hemodialýza, aké má riziká, výhody, nevýhody, čo všetko obnáša a čo vás v jej priebehu čaká?

Aby ste mohli poskytovať kvalitnú podporu a starostlivosť pre svojho blízkeho na domácej dialýze, je potrebné snažiť sa porozumieť problematike, naučiť sa všetko dôležité a zároveň myslieť aj na seba.

Cukrovka alebo diabetes mellitus je ochorenie látkovej výmeny, kedy v tele nedochádza k dostatočnej premene cukrov. Cukrovka patrí medzi veľmi rozšírené choroby v našej spoločnosti a počty ľudí, ktorých sa týka sa neustále zvyšujú. V článku sa dočítate ako znížiť cukor v krvi (aj bez liekov) a aké potraviny pri tomto ochorení preferovať.

Dna je zápalové ochorenie prejavujúce sa hyperurikémiou (zvýšená hladina kyseliny močovej) a akútnou artritídou epizodického charakteru, ktorá môže zájsť až do chronicity. Klasická manifestácia dny veľmi často spočíva na zásadách životosprávy.

Krvný tlak je základný parameter, ktorý zabezpečuje optimálne fungovanie celého krvného systému, aby sa transport kyslíka, živín a regulačných faktorov, dostal k bunkám do celého tela.

Cukrovka (Diabetes mellitus) patrí medzi najčastejšie chronické ochorenia. Vzniká poruchou tvorby alebo nedostatkom hormónu, nazývaného inzulín. V začiatkoch ochorenia zvyknú byť príznaky menej výrazné.

Poznáte spôsoby ako môžeme spozorovať príznaky problémov s obličkami a najideálnejšie ako im predchádzať?

Pán Viliam (59) žil bežným aktívnym životom. Pracoval v automobilovom priemysle, venoval sa svojej rodine a svojim záľubám, pokiaľ mu pred 15 rokmi pri bežnej lekárskej kontrole nezistili prítomnosť cukru v krvi, zvýšené hodnoty cholesterolu a vysoký krvný tlak. Potvrdilo sa začínajúce štádium ochorenia obličiek. Teraz pán Viliam využíva domácu dialýzu, vďaka ktorej je jeho život takmer rovnako kvalitný, ako keď bol zdravý.

Pán Ladislav chodí do práce a teší sa zo života. Dialýzu už ani nevníma.

Představte si, že na lékaře nebudete čekat v čekárně, ale doma. A prohlídka či menší lékařský úkon neproběhne v ordinaci, ale také u vás doma, a to aniž by k vám lékař přijel. Navíc při vážnějším onemocnění nebudete muset i několikrát týdně do nemocnice na kontrolu, ale budete pod neustálým on-line dohledem třeba díky aplikaci v mobilním telefonu.